Quantcast
czwartek, 25 kwietnia 2024
Strona głównaAktualnościIX Zakopiański Bieg Sylwestrowy

IX Zakopiański Bieg Sylwestrowy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem w Sylwestra 31 grudnia zaprasza na IX Zakopiański Bieg Sylwestrowy. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 9:00. Zarówno start jak i meta biegu zlokalizowana będzie obok willi „Swoboda” przy ul. Podhalańska 70 w Zakopanem. Biuro zawodów będzie znajdowało się w wyżej wspomnianej willi, natomiast terenowa trasa będzie liczyła 5 km.

Na IX Zakopiański Bieg Sylwestrowy można zapisać się przez Internet klikając w ten link. Poniżej zamieszczamy regulamin organizatora.

REGULAMIN

Organizator Biegu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partner Biegu: Willa „Swoboda”

CEL ZAWODÓW:
• Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów odwiedzających nasze miasto.
• Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego.
• Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
• Dopisanie do „biegowego CV” kolejnych biegów w Zakopanem.
• Zdobycie punktów do klasyfikacji VIII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2022

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
31 grudnia 2022 r. (sobota) – start godzina 09.00
START / META obok Willi „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70

BIURO ZAWODÓW / PARKING:
Willa „Swoboda ” Zakopane, ul. Podhalańska 70

TRASA:
Bieg/marsz zostanie rozegrany na trasie terenowej o długości 5 km.

UCZESTNICTWO:
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 28 listopada do 29 grudnia bądź do wyczerpania liczby wolnych miejsc, drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu lub w biurze zawodów dnia 31 grudnia.
2. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
4. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny.
6. Organizator wprowadza ograniczenie startujących do 150 osób.

KLASYFIKACJE:
W kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
Junior – K/M – urodzeni w roku 2006 i młodsi
Senior – K/M – urodzeni w latach 1983-2005
Masters – K/M urodzeni w latach 1973-1982
Weteran I K/M urodzeni w latach 1963-1972
Weteran II K urodzone w roku 1962 i starsze
Weteran II M urodzeni w latach 1953-1962
Super Weteran urodzeni w roku 1952 i starsi

Marsz Nordic walking – kategoria open K/M

NAGRODY:
Zawodnicy na mecie otrzymają pamiątkowy medal biegu.
W kategoriach wiekowych organizator nie przewiduje żadnych nagród.

PROGRAM ZAWODÓW:
07:30 – 08.45 – wydawanie numerów startowych
09.00 – start biegu
11.00 – zakończenie zawodów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Zawodnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że został poinformowany przez organizatora o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z udziału w zawodach, jest tego świadom, godzi się na nie oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Bieg jest zaliczany do punktacji VIII Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu – wg rankingu, marsz nordic walking – punkty za udział (11 pkt.).
6. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras – 608326315

spot_img

Koleją na święta do stolicy Tatr

Wznowione zostały bezpośrednie połączenia kolejowe na Podhale. Kolejne zmodernizowane stacje i przystanki zwiększyły dostępność i ułatwiły komunikację w przejazdach dalekobieżnych oraz regionalnych. PKP Polskie Linie...

Tatrzańscy policjanci zatrzymali kilka poszukiwanych osób

W ciągu kilku ostatnich dni tatrzańscy policjanci zatrzymali kilka osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, niektórzy z nich byli ścigani listami gończymi. W sumie w...