Quantcast
czwartek, 25 kwietnia 2024
Strona głównaAktualnościVI Bieg Charytatywny „Biegniemy z Nadzieją” w Zakopanem

VI Bieg Charytatywny „Biegniemy z Nadzieją” w Zakopanem

23 października  na trasach biegowych Zakopiańskiego COS OPO odbędzie się VI Bieg Charytatywny „Biegniemy z nadzieją”. Organizatorami rywalizacji są Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem oraz  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, Poniżej szczegóły.

VI BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” – ZAKOPANE 23.10.2022
REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego Pan Piotr Bąk Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula Patronat honorowy – Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka Organizatorzy: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Patronat medialny – Tygodnik Podhalański
I.CELE
1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.
2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października (niedziela) 2022 r. o godzinie 12.00 w Zakopanem.
Program zawodów:
10.00 – 11.30 zapisy, wydawanie zwrotnych numerów startowych
12.00 – start
13.00 – zakończenie imprezy

III . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasach tartanowo – asfaltowo – terenowych COS Zakopane dystans 2 – 5 km (dokładny dystans biegu zostanie podany w późniejszym terminie)

IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń – zapisów można dokonywać do dnia 21 października 2022 na stronie www.mosir.zakopane.eu

VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

VII. OPŁATY
1. Opłatę za udział w biegu należy wnosić poprzez panel zgłoszeniowy. Minimalna kwota wpłaty uprawniająca do udziału w biegu – 50 złotych. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na działalność Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 23 października 2022 w godzinach 10.00 – 11.30 w kontenerze sędziowskim obok stadionu la COS Zakopane, ul. Bronisława Czecha

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

X. KLASYFIKACJE, NAGRODY, ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW.
Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców, lecz sklasyfikuje zawodników zgodnie z kategoriami obowiązującymi w Zakopiańskiej Lidze Biegowej: Open K/M, Junior K/M, Senior K/M, Masters K/M, Weteran1 K/M, Weteran2 K/M, Super Weteran M i doliczy im do rankingu 20 punktów.
Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym techniczną koszulkę biegową w której ma obowiązek uczestniczyć w biegu, oraz na mecie pamiątkowy medal.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.
5. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.
5. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
6. Bieg odbędzie się dzięki hojności darczyńców, których lista będzie uzupełniana i odczytana na uroczystym zakończeniu biegu.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu

spot_img

Koleją na święta do stolicy Tatr

Wznowione zostały bezpośrednie połączenia kolejowe na Podhale. Kolejne zmodernizowane stacje i przystanki zwiększyły dostępność i ułatwiły komunikację w przejazdach dalekobieżnych oraz regionalnych. PKP Polskie Linie...

Tatrzańscy policjanci zatrzymali kilka poszukiwanych osób

W ciągu kilku ostatnich dni tatrzańscy policjanci zatrzymali kilka osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, niektórzy z nich byli ścigani listami gończymi. W sumie w...